Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KHƯƠNG
Số thẻ: 292231151
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: khuong02072000@gmail.com
Điện thoại: 0833.662.960
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN TUẤN ĐẠT
Số thẻ: 292231150
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0817.779.521
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU NHÍ
Số thẻ: 292231149
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huunhi29@gmail.com
Điện thoại: 0357.855.059
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH TẤN
Số thẻ: 292231148
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhtan9a11516@gmail.com
Điện thoại: 0582.339.544
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ BẢO YẾN
Số thẻ: 292231147
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: baoyen16022000@gmail.com
Điện thoại: 0364.887.256
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG ANH THI
Số thẻ: 292231146
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thinta2412@gmail.com
Điện thoại: 0919.119.027
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU NHÂN
Số thẻ: 292231145
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939.097.451
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG BỈNH
Số thẻ: 292231144
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhoangbinh@baoviet.com.vn
Điện thoại: 0775.886.123
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG HỮU LỘC
Số thẻ: 292231143
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0774.018.036
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THẠNH HƯNG
Số thẻ: 272230177
Ngày hết hạn: 28/05/2028
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: phamthanhhungp4@gmail.com
Điện thoại: 0918646511
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ MINH KHÁNH
Số thẻ: 186170172
Ngày hết hạn: 26/05/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ: English
Email: linuxlee99@gmail.com
Điện thoại: 0986419799
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU TIẾN THÀNH
Số thẻ: 202230158
Ngày hết hạn: 26/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0869996518
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Số thẻ: 202230159
Ngày hết hạn: 26/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: dunghg2266@gmail.com
Điện thoại: 0836013333
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ TRỌNG HUÂN
Số thẻ: 124230348
Ngày hết hạn: 26/05/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0705425467
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trương Ngọc Bình
Số thẻ: 238230451
Ngày hết hạn: 26/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0842166555