Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ QUỐC PHƯƠNG TOÀN
Số thẻ: 292221024
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: toan95@gmail.com
Điện thoại: 0939729645
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÝ MINH PHÚ
Số thẻ: 292221025
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: lyminhphu1999@gmail.com
Điện thoại: 0328309878
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN
Số thẻ: 292221026
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ttlqqq@gmail.com
Điện thoại: 0939844763
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ THANH PHƯƠNG
Số thẻ: 292221027
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phuong2211@gmail.com
Điện thoại: 0983345647
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ HỒNG QUÍ
Số thẻ: 192220435
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lequi0995@gmail.com
Điện thoại: 0902650177
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG DANH
Số thẻ: 192220436
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: danghoangdanhct@gmail.com
Điện thoại: 0764961111
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ NGỌC THIÊN THANH
Số thẻ: 192220437
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: ngocthienthanhct91@gmail.com
Điện thoại: 0914889079
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Thị Thuỳ Linh
Số thẻ: 138220182
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English, English
Email: lethuylinhlk@gmail.com
Điện thoại: 0934424219
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Văn Chung
Số thẻ: 238220419
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nguyenvanchung99hn@gmail.com
Điện thoại: 0375403276
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Mai Thị Hồng
Số thẻ: 238220418
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: maihong12092000@gmail.com
Điện thoại: 0356338612
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Chu Văn Sơn
Số thẻ: 138220177
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0966687894
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đặng Đình Cường
Số thẻ: 138220178
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0983046050
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Danh Đức
Số thẻ: 138220179
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0357070728
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
Số thẻ: 138220180
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0896633375
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Phạm Văn Khánh
Số thẻ: 138220181
Ngày hết hạn: 16/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946208088