Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017
Cập nhật:02/11/2017 14:59:07
(TITC) – Ngày 30/10/2017, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1353/TCDL-VP gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 và dự thảo Tờ trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL.    

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Tổng cục Du lịch (80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 12/11/2017 (file điện tử đề nghị gửi qua mail: thuynt4-vhttdl@chinhphu.vn).

Xem công văn

Xem dự thảo thông tư

Xem dự thảo tờ trình

Nguồn: TITC
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch