Chấm dứt hoạt động đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật:07/11/2017 08:05:27
Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1102/TCDL-LH gửi các cơ sở đào tạo được ủy quyền đào tạo ngắn hạn về việc chấm dứt hoạt động đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch