Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017
Cập nhật:27/12/2017 11:10:14
Ngày 21/12/2017, Tổng cục Du lịch có công văn số 1720/TCDL-LH gửi công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân Đông Dương về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017.
Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch