Giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ
Cập nhật:28/12/2017 16:16:23
Ngày 27/12/2017, Tổng cục Du lịch có công văn số 1739/TCDL-LH gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố về việc giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ.
Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch