Rà soát, lập kế hoạch và thực hiện di chuyển website, phần mềm ứng dụng của các đơn vị thuộc Bộ về đặt tại máy chủ của Bộ
Cập nhật:19/01/2018 13:56:52
Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 177/BVHTTDL-VP về việc rà soát, lập kế hoạch và thực hiện di chuyển website, phần mềm ứng dụng của các đơn vị thuộc Bộ về đặt tại máy chủ của Bộ.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch