Thừa Thiên Huế: Phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2020
Cập nhật:26/07/2018 11:16:16
Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu đến năm 2020, nguồn nhân lực du lịch sẽ tăng thêm 58% so với năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Afamily.vn

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực du lịch đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2020 có 90% người lao động tại các doanh nghiệp du lịch đã qua đào tạo trong các lĩnh vực liên quan, đạt trình độ trung cấp du lịch trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên ngành.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, một số giải pháp được đề ra gồm: tập trung chú trọng công tác đào tạo, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng lao động ngành du lịch; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên và chất lượng cơ sở đào tạo về du lịch; tạo nhiều việc làm cho lao động ngành du lịch; quan tâm phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong và ngoài nước; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển nguồn nhân lực.

Việc đạt được mức tăng trưởng 58% như mục tiêu nói trên sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra động lực và tăng trưởng của một ngành kinh tế mang tính đặc thù. Và muốn làm được điều đó cần sự nỗ lực rất lớn của tất cả những thành tố liên quan, bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở lữ hành, lưu trú cũng như tâm thế của người dân sở tại./.

Thanh Thủy

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Nguồn: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/26994
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch