Công văn số 754/TCDL-LH ngày 16 - 07 - 2013
Cập nhật:18/02/2014 10:38:00
Công văn số 754/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.

Xem toàn nội dung văn bản tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_754_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch