Công văn số 755/TCDL-LH ngày 16 - 07 - 2013
Cập nhật:18/02/2014 10:38:59
Công văn số 755/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_755_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch