Trường Cao Đẳng Lạc Việt (Đà Nẵng)
Cập nhật: 29/05/2017 20:44:25
Địa chỉ: 42-46 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3553 111
Fax: (0511) 3553 446
Website: http://www.lvc.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 311/TCDL-LH   Ngày cấp: 7/4/2016
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch