Trường Đại học Đại Nam
Cập nhật: 24/02/2017 16:54:59
Địa chỉ:
Điện thoại: 0904 405 345
Fax:
Website:
Công văn ủy quyền số: 864/TCDL-LH   Ngày cấp: 12/08/2016
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch