Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
Cập nhật: 16/06/2017 09:27:40
Địa chỉ: Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, Tp. Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 824 119
Fax: 02413 824 119
Website: www.vhntbacninh.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 437/TCDL-LH   Ngày cấp: 24/4/2017
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch