Cơ quan chủ quản: Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam
Đơn vị quản lý: Phòng Quản lý lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch