Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.  
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Ngày 14/3/2023, Tổng cục Du lịch ra thông báo số 373/ TCDL-LH về việc Trường Đại học Thành Đô về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế năm 2023.
Ngày 24/12/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư số 120/2021/TT-BTC về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Ngày 01/11/2021, Tổng cục Du lịch ban hành công văn 1555/TCDL-LH về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch tiếp nhận thông tin Trường Cao đẳng Văn Lang được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.  
(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Phi Oanh là hướng dẫn viên du lịch tự do, không ký hợp đồng với công ty du lịch nào. Năm 2020, bà Oanh có thai, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thẻ hướng dẫn viên của bà đã hết hạn mà chưa đi đổi lại được. Bà Oanh hỏi, bà cần làm gì để được hưởng hỗ trợ khó khăn theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?
Ngày 09/8/2021, Tổng cục du lịch ra công văn số 1066/TCDL-LH về việc khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Ngày 22/7/2021, Tổng cục du lịch ra công văn số 979/TCDL-LH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành luật số 67/2020/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ra thông tư số 112/2020 TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19