Ngày 08/8/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra thông báo số 209/CDLQGVN-QLLH về việc chứng chỉ ngoại ngữ dùng để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 31/01/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra thông báo số 195/CDLQGVN-QLLH về việc cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.  
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Ngày 14/3/2023, Tổng cục Du lịch ra thông báo số 373/ TCDL-LH về việc Trường Đại học Thành Đô về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế năm 2023.
Ngày 24/12/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư số 120/2021/TT-BTC về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL về việc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Ngày 01/11/2021, Tổng cục Du lịch ban hành công văn 1555/TCDL-LH về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và hướng dẫn du lịch tiếp nhận thông tin Trường Cao đẳng Văn Lang được đổi tên thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.  
(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Phi Oanh là hướng dẫn viên du lịch tự do, không ký hợp đồng với công ty du lịch nào. Năm 2020, bà Oanh có thai, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thẻ hướng dẫn viên của bà đã hết hạn mà chưa đi đổi lại được. Bà Oanh hỏi, bà cần làm gì để được hưởng hỗ trợ khó khăn theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?
Ngày 09/8/2021, Tổng cục du lịch ra công văn số 1066/TCDL-LH về việc khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Ngày 22/7/2021, Tổng cục du lịch ra công văn số 979/TCDL-LH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19