Tổng số hướng dẫn viên: 23212
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: VÕ HỒNG THÁI UYÊN
Số thẻ: 283120136
Ngày hết hạn: 17/10/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: PHẠM VĂN HẠNH
Số thẻ: 244180015
Ngày hết hạn: 17/10/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 144180034
Ngày hết hạn: 17/10/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG
Số thẻ: 292150384
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: ĐINH HIẾU NGHĨA
Số thẻ: 292150431
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: Thạch Minh Hòa
Số thẻ: 294180002
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: HUỲNH QUỐC NAM
Số thẻ: 292180735
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG SANG
Số thẻ: 192180328
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: LÝ HỌC KHIÊM
Số thẻ: 192180329
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: LÊ THÙY VI
Số thẻ: 192180330
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: TRẦN THỊ TÚ TRINH
Số thẻ: 292180736
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: PHẠM THỊ THÚY HÀ
Số thẻ: 131150293
Ngày hết hạn: 15/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: VŨ THỊ LINH
Số thẻ: 201151495
Ngày hết hạn: 15/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: ĐỖ NGỌC THANH
Số thẻ: 201182762
Ngày hết hạn: 15/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
Số thẻ: 201182763
Ngày hết hạn: 15/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch