Tổng số hướng dẫn viên: 28360
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐẶNG BẢO THÁI
Số thẻ: 149100161
Ngày hết hạn: 04/08/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Tại điểm
2
Họ và tên: PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 331210002
Ngày cấp: 04/08/2021
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: ĐẢO HÒN DẤU, THÁP TƯỜNG LONG
Thẻ Tại điểm
3
Họ và tên: ĐỖ THỊ THÊM
Số thẻ: 331210006
Ngày cấp: 04/08/2021
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: DI TÍCH KHU TƯỞNG NIỆM VƯƠNG TRIỀU MẠC
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: Vũ Đình Thuyên
Số thẻ: 124140259
Ngày hết hạn: 03/08/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: ĐÀO THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 148141115
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 225170154
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: LƯƠNG NGUYỄN ANH THƯ
Số thẻ: 148170186
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: TRẦN QUANG DỰ
Số thẻ: 148170314
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TỈNH
Số thẻ: 148170531
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG
Số thẻ: 148170555
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: PHẠM NGỌC HÀ QUYÊN
Số thẻ: 148170582
Ngày hết hạn: 02/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY
Số thẻ: 179142467
Ngày hết hạn: 01/08/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: BÙI THỊ KIM HOÀN
Số thẻ: 101142812
Ngày hết hạn: 30/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN HỮU LONG
Số thẻ: 101142919
Ngày hết hạn: 30/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGÔ THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 101216414
Ngày hết hạn: 30/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: