Tổng số hướng dẫn viên: 24145
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số thẻ: 145160194
Ngày hết hạn: 14/02/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Thai
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: HOÀNG THỊ DƯƠNG
Số thẻ: 230190195
Ngày hết hạn: 14/02/2024
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG
Số thẻ: 130190167
Ngày hết hạn: 14/02/2024
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: HUỲNH ĐINH QUỐC DŨNG
Số thẻ: 248120467
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 148151415
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: HỒ THỊ DIỆU
Số thẻ: 148161539
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG
Số thẻ: 244190003
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: NGUYỄN ANH HÀO
Số thẻ: 144190001
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: NGÔ THỊ BÉ CHÚC
Số thẻ: 289190275
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: An Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: PHẠM CHÍ TUỆ
Số thẻ: 289190276
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: An Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: VÕ THỊ KIỀU DIỄM
Số thẻ: 289190277
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: An Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: PHẠM QUỐC VIỆT
Số thẻ: 248190022
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LINH
Số thẻ: 248190023
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: TRẦN HỮU THIẾU
Số thẻ: 248190024
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: ĐỖ THỊ KIM THOA
Số thẻ: 148190063
Ngày hết hạn: 13/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch