Tổng số hướng dẫn viên: 26258
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN HỮU PHONG
Số thẻ: 146100309
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: NGUYỄN KIÊM THỊNH
Số thẻ: 226100107
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Phúc
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HƯNG
Số thẻ: 146100420
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MẠNH
Số thẻ: 122130380
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THANH HÒA
Số thẻ: 122160490
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: HÀ THỊ LAN ANH
Số thẻ: 110160460
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số thẻ: 246160572
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ĐẶNG ĐÌNH HẢI
Số thẻ: 146161016
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: LÊ BÁ KHANG
Số thẻ: 268190240
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Tại điểm
10
Họ và tên: ĐINH THỊ HỒNG NHUNG
Số thẻ: 325190106
Ngày cấp: 23/10/2019
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Loại thẻ: Tại điểm
Điểm du lịch: Khu Di tích lịch sử Căn cứ Tôn Sơn Mộ Xuân
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: PHAN THỊ ĐOAN
Số thẻ: 120190200
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TRẦN NGUYÊN HUY
Số thẻ: 146192019
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: HOÀNG VĂN THÔI
Số thẻ: 246190812
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THỊNH
Số thẻ: 246190813
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: HUỲNH VĂN MINH
Số thẻ: 246190814
Ngày hết hạn: 23/10/2024
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch