Tổng số hướng dẫn viên: 26731
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN QUỐC
Số thẻ: 252160225
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: LÊ THANH SANG
Số thẻ: 282190458
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ TRANG
Số thẻ: 282190459
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: HỒ THỊ SEN
Số thẻ: 286190165
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 252190424
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: NGUYỄN TẤN LỰC
Số thẻ: 252190425
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: VÕ VĂN TIÊN
Số thẻ: 252190426
Ngày hết hạn: 10/12/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: PHẠM THANH TÙNG
Số thẻ: 140100134
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: ĐẶNG QUANG VÕ
Số thẻ: 144130131
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Số thẻ: 237160162
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: LÊ ANH HOÀNG
Số thẻ: 252160211
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
Số thẻ: 138160152
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HẢI
Số thẻ: 137160143
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: PHẠM ĐỒNG TÂM
Số thẻ: 280160126
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Long An
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: LÊ VĂN NGỌC HOÀI
Số thẻ: 244190014
Ngày hết hạn: 09/12/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch