Tổng số hướng dẫn viên: 23474
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐỖ VIỆT HÙNG
Số thẻ: 101122308
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: VÕ VIỆT KHÁNH
Số thẻ: 279153957
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT ANH
Số thẻ: 201151490
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN TRÍ TUẤN
Số thẻ: 179152933
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN LONG
Số thẻ: 179152954
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
Số thẻ: 101153276
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: KIỀU HỒNG HẠNH
Số thẻ: 122150438
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: PHAN VĂN LỘC
Số thẻ: 101153288
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: DANH SUYÊN NHÂN TÀI
Số thẻ: 291180018
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC
Số thẻ: 201182785
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN VĂN TRIỆU
Số thẻ: 101184891
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: NGUYỄN BẢO LỘC
Số thẻ: 101184892
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: PHẠM VĂN THUẬT
Số thẻ: 101184893
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN ANH ĐỨC
Số thẻ: 101184894
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: HOÀNG THỊ LINH
Số thẻ: 101184895
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch