Tổng số hướng dẫn viên: 23995
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: TRẦN XUÂN QUYẾT
Số thẻ: 244150211
Ngày hết hạn: 24/01/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 201161587
Ngày hết hạn: 24/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: HUỲNH THỊ CẪM GIANG
Số thẻ: 291190004
Ngày hết hạn: 24/01/2024
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN LÝ
Số thẻ: 179121820
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: LÊ MINH LỘC
Số thẻ: 279122178
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG DANH
Số thẻ: 179121878
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Italian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN THÁI SƠN
Số thẻ: 179121919
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: ÔNG TẤN PHONG
Số thẻ: 179131951
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: LÊ HẢI PHƯƠNG
Số thẻ: 279132340
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC HÙNG
Số thẻ: 179163008
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: TRẦN DIỆP BẢO TRÂM
Số thẻ: 179163055
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: THÁI ANH TRUNG
Số thẻ: 179163076
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: HOÀNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 201192818
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: ĐOÀN THỊ TƯƠI
Số thẻ: 201192819
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TUẤN
Số thẻ: 201192820
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch