Tổng số hướng dẫn viên: 21690
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: ĐÀM LỆNH NHÀN
Số thẻ: 133120214
Ngày hết hạn: 22/06/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: HUỲNH TÙNG ĐẠT
Số thẻ: 133120219
Ngày hết hạn: 22/06/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: QUAN TIỂN TÀI
Số thẻ: 133120221
Ngày hết hạn: 22/06/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: GIANG LINH SƠN
Số thẻ: 133120255
Ngày hết hạn: 22/06/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC CƯỜNG
Số thẻ: 235140117
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Hà Nam
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: HOÀNG TRÚC LINH
Số thẻ: 268150203
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: LƯƠNG THỊ MAI
Số thẻ: 131150291
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
8
Họ và tên: PHẠM ĐỨC HUY
Số thẻ: 168180125
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: VŨ THỊ NHẠN
Số thẻ: 268180225
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: K'BRỎIH
Số thẻ: 168180127
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: HOÀNG DIỆP BÍCH DUNG
Số thẻ: 168180128
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: VŨ HỒNG THU
Số thẻ: 168180129
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: BÙI ĐỨC QUÝ
Số thẻ: 144180024
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: TRẦN TRỌNG CƯỜNG
Số thẻ: 122180692
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: ĐẶNG PHƯƠNG NAM
Số thẻ: 122180693
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch