Tổng số hướng dẫn viên: 22342
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: PHẠM THANH HOÀI
Số thẻ: 101184662
Ngày hết hạn: 17/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH AN
Số thẻ: 149180294
Ngày hết hạn: 16/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: PHẠM THỊ AN
Số thẻ: 238180341
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: LÊ THỊ KIM NGÂN
Số thẻ: 149180292
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Số thẻ: 122180706
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯỜNG
Số thẻ: 122180707
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: ĐỖ TRỌNG THỊNH
Số thẻ: 219150152
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thái Nguyên
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: TRẦN VĂN TRUYỀN
Số thẻ: 246150492
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: Võ Toàn
Số thẻ: 146150865
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÂN
Số thẻ: 101184716
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 101184717
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TẠ TRUNG KIÊN
Số thẻ: 101184718
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: LƯỜNG THANH HOÀNG
Số thẻ: 101184719
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: HOÀNG THỊ TÂM
Số thẻ: 101184720
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: NGUYỄN LƯU QUỲNH CHI
Số thẻ: 101184721
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Spanish
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch