Liên Hệ
Cập nhật:29/01/2019 15:51:14

TỔNG CỤC DU LỊCH

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3942 3760

Fax: (84-24) 3942 4115

Vụ Lữ Hành - Phòng quản lý Hướng dẫn:

Điện thoại: 024 3942 3760 / máy lẻ 165

Email: oanhvnat@vietnamtourism.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch