Liên Hệ
Cập nhật:17/04/2018 08:49:54

1. TỔNG CỤC DU LỊCH

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3942 3760

Fax: (84-24) 3942 4115

Vụ Lữ Hành - Phòng quản lý Hướng dẫn:

Điện thoại: 024 3942 3760 / máy lẻ 165

Email: oanhvnat@vietnamtourism.gov.vn

2. CÁC VỤ TRONG TỔNG CỤC DU LỊCH

Số Tổng đài: 024 3942 3760

PHÒNG BAN CHỨC VỤ MÁY LẺ
P. Hành chính-Pháp chế Chuyên viên 102, 103
P. Kế toán Trưởng phòng 108
  Phó trưởng phòng 106
  Chuyên viên 107 109
Vụ Hợp tác quốc tế Phó Vụ trưởng phụ trách 120
  Phó Vụ trưởng 121
  Chuyên viên 122, 123
Vụ khách sạn Phó Vụ trưởng phụ trách 130
  Phó Vụ trưởng 131
  Chuyên viên ( T3) 133
  Chuyên viên ( T7) 184
Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Trưởng 170
  Phó Vụ Trưởng 140
  Phó Vụ Trưởng 142
  Chuyên viên 141, 143, 144
Vụ Tài chính Vụ Trưởng 150
  Phó Vụ trưởng 153
  Chuyên viên 151, 152, 154
Vụ Lữ hành Vụ Trưởng 160
  Phó Vụ trưởng 161
  Phó Vụ trưởng 180
  Phó Vụ trưởng 185
  Trưởng phòng Lữ hành 162
  Chuyên viên 163, 164, 165, 181, 188
Vụ Thị trường du lịch Vụ Trưởng 172
  Chuyên viên 171, 173

3. TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

* Phụ trách Kỹ thuật website

Anh Mai Tiến Hùng - Trưởng phòng Hệ thống thông tin

Tel: 024 3942 2246

Email: tienhungtitc@vietnamtourism.gov.vn

* Hỗ trợ thông tin Thẻ hướng dẫn viên

Chuyên viên phòng Hệ thống thông tin

Tel: 024 3942 0550 / Fax: 024 3942 0550

Email: httt@vietnamtourism.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch