Liên Hệ

Cập nhật:19/03/2020 15:51:25

TỔNG CỤC DU LỊCH

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3942 3760

Fax: (84-24) 3942 4115

Vụ Lữ Hành - Phòng quản lý Hướng dẫn:

Điện thoại: 024 3942 3760 / máy lẻ 180

Email: oanhvnat@vietnamtourism.gov.vn