Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN TRỌNG
Số thẻ: 138190166
Ngày hết hạn: 22/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0793014444
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ QUANG VŨ
Số thẻ: 254190175
Ngày hết hạn: 20/11/2024
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0972753682
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VĂN TUYẾN
Số thẻ: 238190388
Ngày hết hạn: 16/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973090753
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HẮC NGỌC HUY
Số thẻ: 238190385
Ngày hết hạn: 15/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: ngochuy1628@gmail.com
Điện thoại: 0911561435
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ DUYÊN
Số thẻ: 238190386
Ngày hết hạn: 15/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944788316
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH XUÂN PHƯƠNG
Số thẻ: 238190387
Ngày hết hạn: 15/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942850367
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 138100121
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: cuongvudl51@gmail.com
Điện thoại: 0978409787
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
Số thẻ: 110160477
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 09123230110
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LƯU VINH SANH
Số thẻ: 110160491
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: LUUVINHSANH1990@gmail.com
Điện thoại: 0906926968
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: KIỀU TRỌNG KHƯƠNG
Số thẻ: 110160504
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0974018406
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VIỆT
Số thẻ: 238190384
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0374787105
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HIỀN
Số thẻ: 138190165
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0967932977
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THANH NGÂN
Số thẻ: 275190331
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vothanhngan902@gmail.com
Điện thoại: 0908.682 297
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN TÚ
Số thẻ: 275190332
Ngày hết hạn: 14/11/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tu011097@gmail.com
Điện thoại: 036.544 0629
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Như
Số thẻ: 240190317
Ngày hết hạn: 13/11/2024
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0965081796
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch