Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Số thẻ: 138230202
Ngày hết hạn: 12/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0978129623
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân
Số thẻ: 138230201
Ngày hết hạn: 09/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0971577496
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hồng
Số thẻ: 238230452
Ngày hết hạn: 07/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971236121
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Số thẻ: 138180155
Ngày hết hạn: 01/06/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0904821277
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133230464
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0973679683
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 133230465
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ ĐẠI VIỆT
Số thẻ: 133230466
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0896633375
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ VĂN DUY
Số thẻ: 133230467
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0896633375
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN NHƯỢNG
Số thẻ: 133230468
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0973679683
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG
Số thẻ: 133230469
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Thị Quỳnh
Số thẻ: 138230200
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0911363456
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CHÂU THỊ HỒNG THÚY
Số thẻ: 283230258
Ngày hết hạn: 30/05/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: chauthihongthuy8313@gmail.com
Điện thoại: 0971164128
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ THỊ BÉ HIỀN
Số thẻ: 292231154
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hahien1004@gmail.com
Điện thoại: 0794.396.366
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN MINH TRƯỜNG
Số thẻ: 292231153
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhtruong99minhtruong99@gmail.com
Điện thoại: 0364.165.823
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG TRỌNG NGHĨA
Số thẻ: 292231152
Ngày hết hạn: 29/05/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duongtrongnghia160500@gmail.com
Điện thoại: 0901.124.576