Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGA
Số thẻ: 164100104
Ngày hết hạn: 01/08/2024
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English
Email: ngaecotourist@gmail.com
Điện thoại: 0913157462
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
Số thẻ: 164100105
Ngày hết hạn: 01/08/2024
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English, French
Email: hoanganh@gialaiecotourist.com
Điện thoại: 0976144977
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM PHÚC
Số thẻ: 264160120
Ngày hết hạn: 01/08/2024
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: phamphucecotourist@gmail.com
Điện thoại: 0972630881
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Số thẻ: 145100113
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: haidhqt@yahoo.com
Điện thoại: 0983107425; 0919248234
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU
Số thẻ: 145100116
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: hoaithumekong@gmail.com
Điện thoại: 0914485008
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 138190161
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: phuonglinhngan0511@gmail.com
Điện thoại: 0984835829
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH QUỐC TUẤN
Số thẻ: 175190139
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: mizzithuha2004@gmail.com
Điện thoại: 0937.166 948
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH BẢO
Số thẻ: 275190316
Ngày hết hạn: 16/07/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenbaothanhbbc@gmail.com
Điện thoại: 0904.187 350
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM HUỲNH HẠNH DUNG
Số thẻ: 292160495
Ngày hết hạn: 15/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hanhdung046@gmail.com
Điện thoại: 01677340344
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY TIÊN
Số thẻ: 292160497
Ngày hết hạn: 15/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thuytien94tourguide@gmail.com
Điện thoại: 0944320224
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỘNG TRÂN
Số thẻ: 192190365
Ngày hết hạn: 15/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: htmtran2103@gmail.com
Điện thoại: 0917.200.650
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Số thẻ: 111190001
Ngày hết hạn: 14/07/2024
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ: French
Email: vuthanh06@gmail.com
Điện thoại: 0986527836
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Phạm Diệu Huyền
Số thẻ: 211190105
Ngày hết hạn: 14/07/2024
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Thị Ánh
Số thẻ: 211190106
Ngày hết hạn: 14/07/2024
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy
Số thẻ: 211190107
Ngày hết hạn: 14/07/2024
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch