Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI XUÂN HIỆU
Số thẻ: 238170319
Ngày hết hạn: 28/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: maixuanhieu.1990@gmail.com
Điện thoại: 0979012582
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ HOÀNG NAM
Số thẻ: 283200240
Ngày hết hạn: 25/09/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: namhoang2691995@gmail.com
Điện thoại: 0347200019
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Số thẻ: 201203392
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hà Nội
Ngoại ngữ:
Email: namvietbictour@gmail.com
Điện thoại: 0978019790
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Vũ Đình Mạnh
Số thẻ: 124200328
Ngày hết hạn: 24/09/2025
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0961621995
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ
Số thẻ: 210200107
Ngày hết hạn: 23/09/2025
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0376633488
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI TRUNG DŨNG
Số thẻ: 217200162
Ngày hết hạn: 22/09/2025
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0941889982
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG HUY CƯỜNG
Số thẻ: 254100102
Ngày hết hạn: 21/09/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919255711
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ANH MINH
Số thẻ: 275110154
Ngày hết hạn: 18/09/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: minhle.huongdanvien@gmail.com
Điện thoại: 0942.849 984
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI VĂN VINH
Số thẻ: 258200145
Ngày hết hạn: 17/09/2025
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: thueleumaivinh@gmail.com
Điện thoại: 0854679225
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ TRÍ CƯỜNG
Số thẻ: 108140119
Ngày hết hạn: 15/09/2025
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÓA
Số thẻ: 292170545
Ngày hết hạn: 15/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: sale01.tatatravel@gmail.com
Điện thoại: 0794.421.041
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
Số thẻ: 292200904
Ngày hết hạn: 15/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thaonguyen062011@gmail.com
Điện thoại: 0937.307.203
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Số thẻ: 292200903
Ngày hết hạn: 15/09/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhtuan92@gmail.com
Điện thoại: 0939.729.645
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ XUÂN PHƯƠNG
Số thẻ: 236170185
Ngày hết hạn: 11/09/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0966695892
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH TRUNG TUYÊN
Số thẻ: 217200161
Ngày hết hạn: 11/09/2025
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0972467689