Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lương Thị Hiền Dịu
Số thẻ: 238220437
Ngày hết hạn: 09/12/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hiendiu1293@gmail.com
Điện thoại: 0365414291
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ QUỐC THÀNH
Số thẻ: 145170221
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: thanh.hq1991@gmail.com
Điện thoại: 0931999663
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH QUANG DŨNG
Số thẻ: 110220113
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: dungtravel98@gmail.com
Điện thoại: 0966604491
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ ÁI ƯƠNG
Số thẻ: 245220238
Ngày hết hạn: 28/11/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: phanthiaiuong@gmail.com
Điện thoại: 0856494234
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHUNG
Số thẻ: 202220134
Ngày hết hạn: 24/11/2027
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0865483905
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN CHÂU
Số thẻ: 192180296
Ngày hết hạn: 23/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: phamvanchau16032014@gmail.com
Điện thoại: 0979.909.472
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ THẾ KỶ
Số thẻ: 292221069
Ngày hết hạn: 23/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hotheky3839@gmail.com
Điện thoại: 0817.222.663
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ Ý
Số thẻ: 292221068
Ngày hết hạn: 23/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ynn.tourguide@gmail.com
Điện thoại: 0398.182.166
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH THỊ CẨM GIANG
Số thẻ: 292221067
Ngày hết hạn: 23/11/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: saobang2238@gmail.com
Điện thoại: 0941.465.704
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÝ CHÍ VĨNH
Số thẻ: 296170156
Ngày hết hạn: 22/11/2027
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939771216
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LẲM
Số thẻ: 283220253
Ngày hết hạn: 21/11/2027
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: vanlam.thad@gmail.com
Điện thoại: 0938276705
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lò Hoài Thương
Số thẻ: 211220118
Ngày hết hạn: 18/11/2027
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email: thuongbali@gmail.com
Điện thoại: 0338315106
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ CÔNG LƯƠNG
Số thẻ: 133220413
Ngày hết hạn: 15/11/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUẤN
Số thẻ: 133220414
Ngày hết hạn: 15/11/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN MINH VỸ
Số thẻ: 133220415
Ngày hết hạn: 15/11/2027
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: