Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH
Số thẻ: 238120143
Ngày hết hạn: 24/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: QuangVinh2509@gmail.com
Điện thoại: 0989141342
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THẢO
Số thẻ: 258210147
Ngày hết hạn: 19/01/2026
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: thaonguyen071@gmail.com
Điện thoại: 0943943071
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CHẢO NGỌC THÁI
Số thẻ: 210210101
Ngày hết hạn: 14/01/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: ngocthai1805@gmail.com
Điện thoại: 0364199861
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH DUY
Số thẻ: 283140170
Ngày hết hạn: 12/01/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949347168
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH THÀNH NHÂN
Số thẻ: 283170227
Ngày hết hạn: 12/01/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: thanhnhanhuynh247@gmail.com
Điện thoại: 0919246247
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
Số thẻ: 124210330
Ngày hết hạn: 12/01/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0962252633
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI THỊ HUỲNH NHƯ
Số thẻ: 192210418
Ngày hết hạn: 12/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: Chinese
Email: awtiton100@gmail.com
Điện thoại: 0939.552.115
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ NHÂM
Số thẻ: 292160487
Ngày hết hạn: 06/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenchinham1992@gmail.com
Điện thoại: 0984969407
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG BẢO
Số thẻ: 292210928
Ngày hết hạn: 06/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: baong180682@gmail.com
Điện thoại: 0938.744.358
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ CẨM TÚ
Số thẻ: 292210929
Ngày hết hạn: 06/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tucla1391999@gmail.com
Điện thoại: 0937.294.626
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG MINH THOẠI
Số thẻ: 292210930
Ngày hết hạn: 06/01/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thoaiduong7939@gmail.com
Điện thoại: 0943.049.939
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MÃ HOÀNG OANH
Số thẻ: 295210112
Ngày hết hạn: 06/01/2026
Nơi cấp thẻ: Bạc Liêu
Ngoại ngữ:
Email: Hoangoanh3892@gmail.com
Điện thoại: 0909545924
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ THU TUYẾT
Số thẻ: 275210350
Ngày hết hạn: 05/01/2026
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tuyetlecdbd@gmail.com
Điện thoại: 0338.630 961
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Số thẻ: 283150179
Ngày hết hạn: 04/01/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939848544
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH AN
Số thẻ: 175170132
Ngày hết hạn: 31/12/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: khanhan982@gmail.com
Điện thoại: 0909.083 122