Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Số thẻ: 238220423
Ngày hết hạn: 30/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Buihientx@gmail.com
Điện thoại: 0916030689
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Số thẻ: 238220422
Ngày hết hạn: 26/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nguyenthuong1909@gmail.com
Điện thoại: 0355769905
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Phạm Thị Hương Lý
Số thẻ: 138220183
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: Phamhuongly1984@gmail.com
Điện thoại: 0944606828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Hoàng Thị Bảy
Số thẻ: 238220421
Ngày hết hạn: 23/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0968227456
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Quách Văn Uyên
Số thẻ: 238220420
Ngày hết hạn: 22/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989544579
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH CAO KỲ
Số thẻ: 292221014
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huynhcaoky26102000@gmail.com
Điện thoại: 0562069169
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ NGUYÊN KHANG
Số thẻ: 292221015
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: khangnguyen1542000@gmail.com
Điện thoại: 0343615167
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG TRINH
Số thẻ: 292221016
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhongtrinh2206@gmail.com
Điện thoại: 0772022093
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Số thẻ: 292221017
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0877099889
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỒ ANH THƯ
Số thẻ: 292221018
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: anhthu.dnctravel@gmail.com
Điện thoại: 088842429
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI NGỌC UYÊN
Số thẻ: 292221019
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: buingocuyen96.work@gmail.com
Điện thoại: 0916969148
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ MỸ NGHI
Số thẻ: 292221020
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: mynghi63@gmail.com
Điện thoại: 0978440431
Thẻ Nội địa
Họ và tên: THI THANH TÙNG
Số thẻ: 292221021
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thithanhtung3@gmail.com
Điện thoại: 0375495549
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO TIẾN ANH
Số thẻ: 292221022
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: caotienanh769@gmail.com
Điện thoại: 0707030284
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ TUẤN ANH
Số thẻ: 292221023
Ngày hết hạn: 17/08/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: letuananh097814@gmail.com
Điện thoại: 0399531939