Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN CÔNG TRIỀU
Số thẻ: 138210176
Ngày hết hạn: 01/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trantrieuth97@gmail.com
Điện thoại: 0966540197
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238170309
Ngày hết hạn: 09/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944317328
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THANH QUÝ
Số thẻ: 217180147
Ngày hết hạn: 06/08/2026
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984422590
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Vũ Đình Thuyên
Số thẻ: 124140259
Ngày hết hạn: 03/08/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0989427428
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG PHƯƠNG
Số thẻ: 264140116
Ngày hết hạn: 22/07/2026
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: phuonglason2003@gmail.com
Điện thoại: 0938248446
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỘI
Số thẻ: 110210102
Ngày hết hạn: 13/07/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: 12030413@sv.ussh.edu.vn
Điện thoại: 0962489268
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN QUANG TUẤN
Số thẻ: 245210224
Ngày hết hạn: 07/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: tuanqt2011@gmail.com
Điện thoại: 0944644555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRỊNH ĐIỂN
Số thẻ: 245210225
Ngày hết hạn: 07/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: ngtrinhdien@gmail.com
Điện thoại: 0905544001
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN DUY TẠO
Số thẻ: 292210968
Ngày hết hạn: 05/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duytao71@gmail.com
Điện thoại: 0908.071.081
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ TUYẾT SƯƠNG
Số thẻ: 245210223
Ngày hết hạn: 24/06/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: suong.dtstravel@gmail.com
Điện thoại: 0981164804
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VIỆT HÀ
Số thẻ: 214210101
Ngày hết hạn: 22/06/2026
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: vietha0989@gmail.com
Điện thoại: 0842.842.389
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NÔNG TIẾN LẬP
Số thẻ: 110140321
Ngày hết hạn: 21/06/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0829364222
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Hà Văn Duy
Số thẻ: 238210396
Ngày hết hạn: 21/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Haduy911@gmail.com
Điện thoại: 0972601896
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT LINH
Số thẻ: 292210966
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nhatlinh11377@gmail.com
Điện thoại: 0978.188.462
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TÀI LỢI
Số thẻ: 292210967
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ntloi@ctu.edu.vn
Điện thoại: 0787.924.620