Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG THỊ THU TRANG
Số thẻ: 110210103
Ngày hết hạn: 30/12/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trangcrazy1598@gmail.com
Điện thoại: 0327011114
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ THỊ LAN CHI
Số thẻ: 145210271
Ngày hết hạn: 07/12/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email:
Điện thoại: 0935506357
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN TRUNG
Số thẻ: 133210381
Ngày hết hạn: 06/12/2026
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0973610491
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM HOÀNG TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 283210245
Ngày hết hạn: 02/12/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: phamhoangtronghieudt@gmail.com
Điện thoại: 0986691167
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN HUỲNH QUYỂN
Số thẻ: 292170648
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phanquyen194@gmail.com
Điện thoại: 0978.434.649
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH TIỂU PHỤNG
Số thẻ: 175210144
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: tieuphung2612@gmail.com
Điện thoại: 0911.424 759
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ĐẶNG MINH THƯ
Số thẻ: 292210972
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ldmthu260199@gmail.com
Điện thoại: 0934.009.459
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN NGỌC HƯƠNG HUYỀN
Số thẻ: 292210971
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tranngochuonghuyen@gmail.com
Điện thoại: 0792.407.828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM LÝ KIM NGÂN
Số thẻ: 292210970
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: kimngan1996.rosalie@gmail.com
Điện thoại: 0388.562.554
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH TRUNG HIẾU
Số thẻ: 192210424
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: trunghieu99@gmail.com
Điện thoại: 0704825575
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN
Số thẻ: 283210244
Ngày hết hạn: 01/12/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: tuongantourist@gmail.com
Điện thoại: 0326702772
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ HOÀNG SƠN
Số thẻ: 283210243
Ngày hết hạn: 25/11/2026
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: hohoangson010198@gmail.com
Điện thoại: 0383687415
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO MINH TUẤN
Số thẻ: 145210270
Ngày hết hạn: 24/11/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: minhtuan.top71@gmail.com
Điện thoại: 0822192268
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Số thẻ: 208210134
Ngày hết hạn: 23/11/2026
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0388038867
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÂM THÚY TRÂN
Số thẻ: 192160212
Ngày hết hạn: 22/11/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lamthuytran@gmail.com
Điện thoại: 0988853093