Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: LÊ QUANG TRUNG
Số thẻ: 138140138
Ngày hết hạn: 21/06/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0915307373
2
Họ và tên: HOÀNG THỊ OANH
Số thẻ: 275170262
Ngày hết hạn: 21/06/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: oanhhoang900@gmail.com
Điện thoại: 0913.446 038
3
Họ và tên: NGÔ THU HUYỀN
Số thẻ: 133170324
Ngày hết hạn: 20/06/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: ngohuyen132@gmail.com.
Điện thoại: 093925666
4
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 158170127
Ngày hết hạn: 12/06/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: hieu06dl@yahoo.com
Điện thoại: 0948020139
5
Họ và tên: LƯƠNG CÔNG ĐỀM
Số thẻ: 133110152
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: congdem84@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01696344389
6
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGHĨA
Số thẻ: 133140303
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0915365535
7
Họ và tên: ĐINH XUÂN PHÚC
Số thẻ: 133140305
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0977549642
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH GIANG
Số thẻ: 283140169
Ngày hết hạn: 06/06/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988379533
9
Họ và tên: TRẦN QUYỀN VĂN
Số thẻ: 283170221
Ngày hết hạn: 03/06/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939666216
10
Họ và tên: LÊ ANH MINH
Số thẻ: 275110154
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhle.huongdanvien@gmail.com
Điện thoại: 0942 849 984
11
Họ và tên: LÂM PHÚ QUÝ
Số thẻ: 175170130
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: quylam8688@gmail.com
Điện thoại: 0978.748 751
12
Họ và tên: ĐINH XUÂN THÀNH
Số thẻ: 275170260
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: xuthatravel@gmail.com
Điện thoại: 0903.37 02 07
13
Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH
Số thẻ: 275170261
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thanhphamtourist@gmail.com
Điện thoại: 08.88 504 116
14
Họ và tên: LÊ THỊ THANH
Số thẻ: 238170305
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: buithihoa@gmail.com
Điện thoại: 0911268398
15
Họ và tên: TRỊNH XUÂN DƯƠNG
Số thẻ: 238170306
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hamrongtravel1@gmail.com
Điện thoại: 0912689626

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch