Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ TUẤN KIỆT
Số thẻ: 138120131
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French, English
Email: tuankiet663@gmail.com
Điện thoại: 0912582402
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯƠNG THỊ TƯỚI
Số thẻ: 238130176
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973365694
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238150248
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916621998
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
Số thẻ: 138160149
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986061088
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ BỈNH TRƯỜNG
Số thẻ: 138190160
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979476843
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT KIÊN
Số thẻ: 238160255
Ngày hết hạn: 24/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978666771
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ NGUYỆN
Số thẻ: 238190379
Ngày hết hạn: 23/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nganguyen.k11vnh@gmail.com
Điện thoại: 0946745687
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ QUỐC CƯỜNG
Số thẻ: 138190159
Ngày hết hạn: 23/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0387700272
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN
Số thẻ: 136100101
Ngày hết hạn: 21/05/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English
Email: kientour44@gmail.com
Điện thoại: 0988867555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI ANH HOÀN
Số thẻ: 217190155
Ngày hết hạn: 21/05/2024
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 081 5546888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẠCH
Số thẻ: 258190136
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: huubach@yahoo.com
Điện thoại: 0903788750
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LỮ THỊ BÉ THƠ
Số thẻ: 183160142
Ngày hết hạn: 16/05/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: lutho.bentre@gmail.com
Điện thoại: 0946609037
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 217190154
Ngày hết hạn: 16/05/2024
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0388895670
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỀN
Số thẻ: 133190354
Ngày hết hạn: 16/05/2024
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0365095976
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH GIAO
Số thẻ: 192190360
Ngày hết hạn: 15/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: huynhgiaotourist@gmail.com
Điện thoại: 0939.997.631
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch