Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Đình Tùng
Số thẻ: 238220400
Ngày hết hạn: 09/06/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0969794136
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Số thẻ: 238180002
Ngày hết hạn: 03/06/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Giaptourism@gmail.com
Điện thoại: 0986183585
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trịnh Vinh Ngọc
Số thẻ: 238220399
Ngày hết hạn: 03/06/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Vinhngoc71@gmail.com
Điện thoại: 0822010771
Thẻ Nội địa
Họ và tên: La Văn Tuấn
Số thẻ: 208220135
Ngày hết hạn: 26/05/2027
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0987012327
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC NHẠN
Số thẻ: 202220127
Ngày hết hạn: 25/05/2027
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989195061
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI VĂN HỒNG
Số thẻ: 245220230
Ngày hết hạn: 24/05/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: maihong24478@gmail.com
Điện thoại: 0979737333
Thẻ Nội địa
Họ và tên: THẠCH XUÂN NAM
Số thẻ: 210220102
Ngày hết hạn: 20/05/2027
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0982383047
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LỰ VĂN ĐẠT
Số thẻ: 210220103
Ngày hết hạn: 20/05/2027
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0332478700
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI VÕ TẤN PHÁT
Số thẻ: 295220114
Ngày hết hạn: 19/05/2027
Nơi cấp thẻ: Bạc Liêu
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0943656248
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN NHẬT LINH
Số thẻ: 292220994
Ngày hết hạn: 19/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: trannhatlinh3004cm@gmail.com
Điện thoại: 0335676678
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO VĂN CHIẾN
Số thẻ: 110220106
Ngày hết hạn: 19/05/2027
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0983750119
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MỸ TUYẾT
Số thẻ: 275220356
Ngày hết hạn: 16/05/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: MyTuyet90@gmail.com
Điện thoại: 0935.750 085
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN PHƯỚC HƯNG
Số thẻ: 245220229
Ngày hết hạn: 16/05/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: phuochung.xdqt@gmail.com
Điện thoại: 0905911567
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ MINH HIẾU
Số thẻ: 292220990
Ngày hết hạn: 16/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hieuvo1837@gmail.com
Điện thoại: 0919984349
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VĂN
Số thẻ: 292220991
Ngày hết hạn: 16/05/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyendinhvan0099@gmail.com
Điện thoại: 0358749454