Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TẠ HOÀNG GIANG
Số thẻ: 168140190
Ngày hết hạn: 24/09/2024
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: gianghao@gmail.com
Điện thoại: 0942985975
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 138100109
Ngày hết hạn: 20/09/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: vietnamtravelguide@hotmail.com
Điện thoại: 0986098636
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ QUÝ KIỆM
Số thẻ: 154110103
Ngày hết hạn: 20/09/2024
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: German
Email: quykiem48@yahoo.com
Điện thoại: 0983101048
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐÀO TRỌNG THÚY
Số thẻ: 238190383
Ngày hết hạn: 19/09/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0935025525
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI MINH ĐỨC
Số thẻ: 110130208
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0379001888
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Số thẻ: 110190117
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: viethoang170293@gmail.com
Điện thoại: 0971199304
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CHẢO LÁO CÁU
Số thẻ: 210190112
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: chaolaocau6@gmail.com
Điện thoại: 0333409029
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN KIỂM
Số thẻ: 233190133
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email: kiemtb90@gmail.com
Điện thoại: 0988995266
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĨNH HOÀI
Số thẻ: 145100105
Ngày hết hạn: 17/09/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: traviho07@yahoo.com; sepontour@yahoo.com
Điện thoại: 0905744969
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ CẨM THẠCH
Số thẻ: 145100114
Ngày hết hạn: 17/09/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: French, English
Email: thachdmz@yahoo.com
Điện thoại: 0905564334
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN HOÀN
Số thẻ: 162100110
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English
Email: hoanguide@gmail.com
Điện thoại: 0918192898
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ KIỀU TRÂN
Số thẻ: 292150411
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ktpham36@gmail.com
Điện thoại: 0949.960.603
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHI
Số thẻ: 162160136
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English
Email: royalangkortours@gmail.com
Điện thoại: 0868403456
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 238190381
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Buiphuong301289@gmail.com
Điện thoại: 0915161013
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ NGA
Số thẻ: 238190382
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Ngatran30291@gmail.com
Điện thoại: 0965205678
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch