Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ PHÚ TÂN
Số thẻ: 238200394
Ngày hết hạn: 22/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0911401691
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH QUANG LONG
Số thẻ: 238170314
Ngày hết hạn: 20/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977912648
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238170288
Ngày hết hạn: 16/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: levancuong246@gmail.com
Điện thoại: 0978186876
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN QUANG
Số thẻ: 138200173
Ngày hết hạn: 14/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: vanquang.le.z@gmail.com
Điện thoại: 0862481450
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BIỆN VĂN ĐẠI
Số thẻ: 154200114
Ngày hết hạn: 14/07/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0975187280
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI
Số thẻ: 154200113
Ngày hết hạn: 13/07/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email: thaipy1998@gmail.com
Điện thoại: 0346621045
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THANH HÙNG
Số thẻ: 292150457
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hungtran@vanphatriverside
Điện thoại: 0917727172
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH THUẤN
Số thẻ: 292160501
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0914.566.595
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ÂU QUỐC NINH
Số thẻ: 192160228
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: aqninh89@gmail.com
Điện thoại: 0949516556
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC SƠN
Số thẻ: 292170538
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM HOÀNG THANH
Số thẻ: 292170556
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: lamhoangthanh20@gmail.com
Điện thoại: 0939552219
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN HIẾU
Số thẻ: 292170563
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hieu95@gmail.com
Điện thoại: 0971.435.720
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TỐNG VĂN CHỨA
Số thẻ: 292170564
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tongvanchua2992@gmail.com
Điện thoại: 0907502144
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĨNH HOÀNG
Số thẻ: 254200183
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ:
Email: vinhhoang3012@gmail.com
Điện thoại: 0934653318
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN MỸ TIÊN
Số thẻ: 292200896
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tranmytien250497@gmail.com
Điện thoại: 0988.269.978