Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC PHONG
Số thẻ: 292170561
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duongquocphong2907@gmail.com
Điện thoại: 0937.157.377
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
Số thẻ: 292200871
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tai97@gmail.com
Điện thoại: 0355527906
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN MẠNH KHANG
Số thẻ: 192200396
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tranmanhkhangvtv@gmail.com
Điện thoại: 0939.347.989
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN QUANG TRUNG
Số thẻ: 192200395
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: quangtrung0911@icloud.com
Điện thoại: 0932.668.807
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÂM VIỆT KHOA
Số thẻ: 192200397
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lamkhoa888@gmail.com
Điện thoại: 0949.657.888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHÁ
Số thẻ: 292200872
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenminhkha98.mknn@gmail.com
Điện thoại: 0917.435.240
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN THÀNH
Số thẻ: 292200873
Ngày hết hạn: 27/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0334.576.981
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ NGỌC TÂM
Số thẻ: 145140173
Ngày hết hạn: 26/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: tamln712@gmail.com
Điện thoại: 0947019119
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ MỸ HƯƠNG
Số thẻ: 145170216
Ngày hết hạn: 26/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: myhuong240687@gmail.com; hangttd.vms@gmail.com
Điện thoại: 0905906555
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Thạch Mô Ly Đa
Số thẻ: 194200102
Ngày hết hạn: 26/03/2025
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: thachmolyda@gmail.com
Điện thoại: 0366211013
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trịnh Văn Tuấn
Số thẻ: 108200134
Ngày hết hạn: 20/03/2025
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trinhvantuan1510@gmail.com
Điện thoại: 097705518
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN ĐỖ THANH VY
Số thẻ: 194170120
Ngày hết hạn: 19/03/2025
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: thanhvy220893@gmail.com
Điện thoại: 0357189357
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Quang Xạ
Số thẻ: 224170171
Ngày hết hạn: 18/03/2025
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: ceohoanglongtravel@gmail.com
Điện thoại: 0947664684
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI CHUNG HIẾU
Số thẻ: 175200143
Ngày hết hạn: 17/03/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: buichunghieu1994@gmail.com
Điện thoại: 0778.788 906
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH CƠ PHÁT
Số thẻ: 136170132
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0942461714