Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU TÙNG
Số thẻ: 238190357
Ngày hết hạn: 19/02/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nguyentung020690@gmail.com
Điện thoại: 0915679988
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐÀO MINH THƯỜNG
Số thẻ: 292190764
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: daominhthuong1234@gmail.com
Điện thoại: 0939.617.699
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN QUANG QUYẾT
Số thẻ: 110120198
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: quyetq26@gmail.com
Điện thoại: 0974251818
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG TRUNG TÂM
Số thẻ: 275190297
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tamht1998@gmail.com
Điện thoại: 0968.163 478
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Nhàn
Số thẻ: 124190315
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email: nhanduyenbg@gmail.com
Điện thoại: 0983589156
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG CƯỜNG
Số thẻ: 238180355
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: cnnguyen96hdu@gmail.com
Điện thoại: 0961603396
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MẠNH
Số thẻ: 238180356
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Manhtravel36@gmail.com
Điện thoại: 0983719384
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THÁI THỊ QUỲNH TRANG
Số thẻ: 145190239
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: quynhtrang1393@gmail.com
Điện thoại: 0975733693
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THA ANH
Số thẻ: 283150181
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0901019813
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐÀO ĐÌNH DUY TÌNH
Số thẻ: 275150217
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: daodinhduytinh@gmail.com
Điện thoại: 0962 877 524
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TÌNH
Số thẻ: 292190763
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenchitinh0113@gmail.com
Điện thoại: 0974.953.431
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LUYẾN
Số thẻ: 192190347
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: nguyenthiluyen111294@gmail.com
Điện thoại: 0969.399.260
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN THỊ BÍCH NGỌC
Số thẻ: 192190348
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: rainiepan95@gmail.com
Điện thoại: 0976.356.640
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÚY ÁI
Số thẻ: 292190759
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thuyaitourguide@gmail.com
Điện thoại: 0968.788.832
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN THỊ MỸ LINH
Số thẻ: 292190760
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: linhlemlinh2311@gmail.com
Điện thoại: 0356.240.029
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch