Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN TIẾN PHÁT
Số thẻ: 292200867
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tienphattran1997@gmail.com
Điện thoại: 0899005539
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG THỊ ĐẸP
Số thẻ: 292200866
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nhicindy201@gmail.com
Điện thoại: 0966409025
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRIỆU MỸ TRINH
Số thẻ: 192200393
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: trieutrinh93@gmail.com
Điện thoại: 0379588494
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÁI
Số thẻ: 192200392
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tthainguyen@gmail.com
Điện thoại: 0582080950
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN HỮU LỘC
Số thẻ: 136110115
Ngày hết hạn: 26/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email: chen. xian. sheng 83@gmail.com
Điện thoại: 0902105152
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHÁNG
Số thẻ: 236110121
Ngày hết hạn: 25/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0913302593
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Tạ Văn Mạnh
Số thẻ: 224200190
Ngày hết hạn: 25/02/2025
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: tavanmanh1991@gmail.com
Điện thoại: 0974973502
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN NGUYỄN THANH PHONG
Số thẻ: 154200112
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email: thanhphong.vietravel@gmail.com
Điện thoại: 0984390104
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐỨC
Số thẻ: 110100160
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946652286
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ VĂN ĐÀM
Số thẻ: 214200101
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: dodam01021990@gmail.com
Điện thoại: 0979.462.080
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 214200102
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: huong.moc94@gmail.com
Điện thoại: 0975.631.644
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LONG
Số thẻ: 214200103
Ngày hết hạn: 20/02/2025
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: tieulongtu22@gmail.com
Điện thoại: 0868.17.12.85
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ THU NGUYỆT
Số thẻ: 292140308
Ngày hết hạn: 19/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: anhdoan6438@gmail.com
Điện thoại: 0974.197.589
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH QUANG LONG
Số thẻ: 292200865
Ngày hết hạn: 19/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huynhqlong@gmail.com
Điện thoại: 0926.446.679
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ MINH ĐỨC
Số thẻ: 292200864
Ngày hết hạn: 19/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhducvo0501@gmail.com
Điện thoại: 0911.874.134
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch