Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238170321
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983054778
2
Họ và tên: BÙI VĂN VIẾT
Số thẻ: 238170322
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: buiviet939@gmail.com
Điện thoại: 0986730888
3
Họ và tên: DƯƠNG XUÂN THỌ
Số thẻ: 238170323
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mcdinhtho@gmail.com
Điện thoại: 0965920491
4
Họ và tên: MAI VĂN CẢNH
Số thẻ: 138170001
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: maicanh1977@gmail.com
Điện thoại: 0949128565
5
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Số thẻ: 238170324
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: leminhducvhnt@gmail.com
Điện thoại: 01638023799
6
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Số thẻ: 238170325
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nguyendinhtiendl@gmail.com
Điện thoại: 0978023109
7
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 238170326
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: htkyniem1@gmail.com
Điện thoại: 01694816086
8
Họ và tên: PHẠM VIẾT CƯƠNG
Số thẻ: 238170327
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamvietcuong.ts4@gmail.com
Điện thoại: 0938989789
9
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG
Số thẻ: 238170320
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: truongxuyenviet@gmail.com
Điện thoại: 0915828646
10
Họ và tên: MAI XUÂN HIỆU
Số thẻ: 238170319
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: maixuanhieu.1990@gmail.com
Điện thoại: 0979012582
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN XUÂN
Số thẻ: 275170267
Ngày hết hạn: 18/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0985.067616
12
Họ và tên: VŨ THỊ MỸ TRINH
Số thẻ: 275170266
Ngày hết hạn: 17/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mytrinh2210@gmail.com
Điện thoại: 0933.395 484
13
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC TRÂN
Số thẻ: 283140172
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0907694071
14
Họ và tên: QUÁCH VĂN LINH
Số thẻ: 238170318
Ngày hết hạn: 15/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: quachvanlinh1@gmail.com
Điện thoại: 0978714959
15
Họ và tên: HÀ VĂN TUẤN
Số thẻ: 238170317
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974555176

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch