Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN
Số thẻ: 272100119
Ngày hết hạn: 30/01/2025
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: mrnhan.dnt@gmail.com
Điện thoại: 0907.691.925
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN THỊ PHÚC
Số thẻ: 238170283
Ngày hết hạn: 23/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0912922590
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THĂNG LONG
Số thẻ: 138200171
Ngày hết hạn: 23/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Laotian
Email:
Điện thoại: 0978065565
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ XUÂN HẢI
Số thẻ: 238200392
Ngày hết hạn: 22/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989231282
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ DƯƠNG
Số thẻ: 238200391
Ngày hết hạn: 21/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: anhduongle2508@gmail.com
Điện thoại: 0363955836
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Số thẻ: 254200179
Ngày hết hạn: 21/01/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ:
Email: nguyentuantd32@gmail.com
Điện thoại: 0902616018
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ HẢI KIỀU
Số thẻ: 183100110
Ngày hết hạn: 16/01/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0918158995
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Số thẻ: 167200102
Ngày hết hạn: 16/01/2025
Nơi cấp thẻ: Đắc Nông
Ngoại ngữ: English
Email: thanhtungtourist5@gmail.com
Điện thoại: 0975007668
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỤY
Số thẻ: 133100121
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: French
Email: vinhnvdlhy@gmail.com
Điện thoại: 0946523456
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Số thẻ: 110200104
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0986370360
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TẠ THỊ XUÂN HƯƠNG
Số thẻ: 110200105
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0384823688
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN GIAO
Số thẻ: 192170249
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: john.vietnamtourism@gmail.com
Điện thoại: 0907862892
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ TỐ QUYÊN
Số thẻ: 192200389
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lttquyen@ctu.edu.vn
Điện thoại: 0832,743,434
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRÍ LÃM
Số thẻ: 192200390
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: nglamnk2@gmail.com
Điện thoại: 0909,717,385
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THANH HẢI
Số thẻ: 292200858
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: lehainhatngu@gmail.com
Điện thoại: 0939,346,046
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch