Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: HOÀNG THỊ HIỀN
Số thẻ: 101174188
Ngày hết hạn: 06/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: hoanghien1406op@gmail.com
Điện thoại: 01648937969
2
Họ và tên: TRẦN MINH CHÁNH
Số thẻ: 283170225
Ngày hết hạn: 02/10/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhchanh9984@gmail.com
Điện thoại: 0909841404
3
Họ và tên: NGUYỄN THÙY DUNG
Số thẻ: 104140109
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: nguyenthuydungk51dl@gmail.com
Điện thoại: 0977 996 131
4
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIỎI
Số thẻ: 238170329
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: tranthichinhk54tyb@gmail.com
Điện thoại: 0947357416
5
Họ và tên: NÔNG THỊ THẢO
Số thẻ: 204170123
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thaoanatt2017@gmail.com
Điện thoại: 0941888256
6
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN BẢO
Số thẻ: 108160126
Ngày hết hạn: 26/09/2020
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese, English, Chinese
Email:
Điện thoại:
7
Họ và tên: LÊ GIA MINH
Số thẻ: 164110109
Ngày hết hạn: 20/09/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: dawninglee01@gmail.com
Điện thoại: 0933117003
8
Họ và tên: TRẦN VĂN DUYÊN
Số thẻ: 133110163
Ngày hết hạn: 19/09/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Email: luckehanu@gmail.com
Điện thoại: 0974989966
9
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN
Số thẻ: 133140310
Ngày hết hạn: 19/09/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986382626
10
Họ và tên: ĐẶNG MAI GIẢNG TÂN
Số thẻ: 183140140
Ngày hết hạn: 18/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: dangmaigiangtan09@yahoo.com
Điện thoại: 0916664534
11
Họ và tên: BÙI VIỆT HÒA
Số thẻ: 108170128
Ngày hết hạn: 14/09/2020
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Email: buiviethoa1951@gmail.com
Điện thoại: 0982765889
12
Họ và tên: NGUYỄN KIM NAM
Số thẻ: 275140214
Ngày hết hạn: 13/09/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919.958 994
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÁI
Số thẻ: 275170269
Ngày hết hạn: 11/09/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thai_travel0910@yahoo.com
Điện thoại: 0916.992 061
14
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU
Số thẻ: 283140175
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01233988016
15
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 283140176
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01233585887

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch