Quyết định ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:17/09/2018 13:42:51
Ngày 12/03/2018, Tổng cục Du lịch ra Quyết định Số 92/QĐ-TCDL ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch