Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Cập nhật:22/03/2018 08:24:44
Trung tâm kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Du lịch Công văn của Tổng cục Du lịch về Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Nội dung chi tiết trong File đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch