Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.

Cập nhật:07/07/2022 08:51:48
Ngày 04/7/2022, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ra công văn số 997/ĐVTDT-CV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2022.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm