Thông báo v/v: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch từ tháng 10 đến 12/2015
Cập nhật:18/09/2015 09:08:16
1. Đối tượng dự thi: - Hướng dẫn viên du lịch chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Sinh viên có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Các đối tượng khác có nhu cầu  

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm: 

http://huongdanvien.vn/images/files/thong%20bao%20thi%20CCDL0001.pdf

Nguồn: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch