Trường Đại học Duy Tân
Cập nhật:18/06/2019 10:55:13
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0935335189, 02363.650403, ext 304
Fax: 02363 650443
Số công văn ủy quyền: 168/TCDL-LH
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch