Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Cập nhật: 14/11/2016 10:19:31
Địa chỉ: Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3881 2431
Fax: (04) 3951 8232
Website: http://btl.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 249/TCDL-LH   Ngày cấp: 25/3/2014
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch