Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh)
Cập nhật: 23/08/2016 08:13:10
Địa chỉ: Phố Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 387 2892
Fax:
Website: http://www.daihockinhbac.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 1512/TCDL-LH   Ngày cấp: 20/11/2015
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch