Trường Đại học Nha Trang
Cập nhật: 27/03/2017 09:05:56
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 831 149
Fax: 0583 831 147
Website: http://www.ntu.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 279/TCDL-LH   Ngày cấp: 23/3/2017
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch