Trường Đại học Phú Xuân
Cập nhật:07/11/2019 14:14:56
Địa chỉ: 176 Trần Phú, TP. Huế
Điện thoại:
Fax:
Website:
Số công văn ủy quyền:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch