Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
Cập nhật:15/03/2023 20:21:05
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 8163 318
Fax:
Số công văn ủy quyền: