Tổng cục Du lịch trả lời công văn số 04/2011/ĐHM-DL ngày 10 tháng 02 năm 2011 về kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2011 của Viện ĐH Mở Hà Nội.
Tổng cục Du lịch trả lời công văn số 46/XHNV ngày 10 tháng 01 năm 2011 về kế hoạch tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch năm 2011 của trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn.
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Đại học KHXH Nhân văn, ĐHQG Hà Nội về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch