Tổng cục Du lịch hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc đối với thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên
Cập nhật:03/05/2019 10:09:15
Ngày 24/4/2019, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 554/TCDL-LH hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc đối với thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên.

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch