Tổng cục du lịch trả lời Sở VHTTDL Bắc Giang về việc chứng chỉ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp
Cập nhật:11/07/2019 09:15:23
Ngày 08/7/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 955/TCDL-LH trả lời Sở VHTTDL Bắc Giang về việc chứng chỉ ngoại ngữ  do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch