Thông báo v/v: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang

Cập nhật:01/10/2015 09:23:33
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/thongbaothiNNDLtaiNhaTrang.pdf

Nguồn: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn