Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
Cập nhật:07/06/2016 16:30:19
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 38584605 / 35589437
Fax:
Số công văn ủy quyền: 1465/TCDL-LH
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch