Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng
Cập nhật:16/09/2013 17:42:24
Địa chỉ: 45 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 3811 053 - 3759 879 - 3759 881 - 3756 403
Fax: (84.511) 3811 179
Số công văn ủy quyền: 481/TCDL-LH
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch