Trường Cao đẳng Bình Định
Cập nhật:02/11/2018 08:01:11
Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 02563 848422
Fax: 02563 648 004
Số công văn ủy quyền: 988/TCDL-LH

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch