Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị (Hà Nội)
Cập nhật: 18/01/2017 09:42:30
Địa chỉ: Lô 1-4, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Website:
Công văn ủy quyền số: 29/TCDL-LH   Ngày cấp: 12/1/2016
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch