Trường Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa)
Cập nhật:10/07/2017 14:48:18
Địa chỉ: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058)3 727 181 - 3 727 182
Fax: (058)3 727 189
Số công văn ủy quyền: 1533/TCDL-Lh
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch