Trường Đại học Thăng Long
Cập nhật:25/10/2021 10:31:03
Địa chỉ: Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0246 6888 281
Fax: (84 - 24) 35636775
Số công văn ủy quyền: số 1444/TCDL -LH