Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN
Số thẻ: 292231221
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tuan2002@gmail.com
Điện thoại: 0865.978.538
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Trà My
Số thẻ: 238230464
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0332355529
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Hảo
Số thẻ: 238230465
Ngày hết hạn: 26/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lù A Cu
Số thẻ: 215230171
Ngày hết hạn: 25/09/2028
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0367913679
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Mùa A Chư
Số thẻ: 215230172
Ngày hết hạn: 25/09/2028
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0865918722
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lù A Nắng
Số thẻ: 215230173
Ngày hết hạn: 25/09/2028
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0367322849
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LƯỜNG THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 114230101
Ngày hết hạn: 23/09/2028
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ: English, English
Email: luongkhoinguyen2017@gmail.com
Điện thoại: 0393.064.471
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: MAI TUỆ ĐỨC
Số thẻ: 133120233
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email: Cục CS
Điện thoại: 0905170333
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ CÔNG TÂM
Số thẻ: 238180345
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: tamthieuvien@gmail.com
Điện thoại: 01687362726
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG ANH
Số thẻ: 133230488
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0849945555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 233230149
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977413528
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thành Phương
Số thẻ: 286230194
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ:
Email: phuong.nt217@gmail.com
Điện thoại: 0907000763
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Huỳnh Trần Thiên Thanh
Số thẻ: 296230201
Ngày hết hạn: 22/09/2028
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0948806642
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thái
Số thẻ: 102230149
Ngày hết hạn: 21/09/2028
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email: gdtours.hagiang@gmail.com
Điện thoại: 0965078668
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trương Thị Vân
Số thẻ: 238230463
Ngày hết hạn: 21/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0866853629