Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 275240393
Ngày hết hạn: 15/05/2029
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: phuong0977211028@gmail.com
Điện thoại: 0977.211 028
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Hồng Linh
Số thẻ: 120240223
Ngày hết hạn: 14/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ: Chinese
Email: hoanglinhxnk0605@gmail.com
Điện thoại: 0989509382
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TIÊU THANH PHÁT
Số thẻ: 292190802
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phattieu2897@gmail.com
Điện thoại: 0377.478.719
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT KIÊN
Số thẻ: 238160255
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978666771
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI THANH ĐẠI
Số thẻ: 238180350
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: MaidaiVN@gmail.com
Điện thoại: 0904640828
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ ĐỖ HỒNG PHÚC
Số thẻ: 186100135
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ: English
Email: martinngo1987@gmail.com
Điện thoại: 0909739616
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ TAM ĐA
Số thẻ: 292241312
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: letamda190591@gmail.com
Điện thoại: 0939.279.282
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HÙNG QUANG HỢP
Số thẻ: 102240157
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email: vinhhophg@gmail.com
Điện thoại: 0868868769
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÀNG MÍ CHƠ
Số thẻ: 202240186
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0328590228
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ KIM NGÂN
Số thẻ: 272240186
Ngày hết hạn: 13/05/2029
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: kimngantn266@gmail.com
Điện thoại: 0327288266
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH THÔNG
Số thẻ: 292190797
Ngày hết hạn: 10/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhthong99@gmail.com
Điện thoại: 0961.360.078
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thành Công
Số thẻ: 231180054
Ngày hết hạn: 09/05/2029
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: thanhcong@dulichhaiphong.vn
Điện thoại: 0904390389
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ ĐÌNH TỨ
Số thẻ: 208110107
Ngày hết hạn: 09/05/2029
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0987469777
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM NAM CHÍ
Số thẻ: 210190107
Ngày hết hạn: 09/05/2029
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: phamnamchi89@gmail.com
Điện thoại: 0974788822
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TỪ MINH TUẤN
Số thẻ: 274150163
Ngày hết hạn: 09/05/2029
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email: tuminhtuan1993@gmail.com
Điện thoại: 0944652942