Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ÔNG QUI NA
Số thẻ: 184240213
Ngày hết hạn: 11/07/2029
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0978.951195
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ HẢI
Số thẻ: 120100104
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0902136036
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN DUY ĐIỂN
Số thẻ: 133100102
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email: nguyenduydienbk7@yahoo.com
Điện thoại: 0912166861
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ CÔNG HOÀNG
Số thẻ: 133100129
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email: hoang23age@ỵahoo.com
Điện thoại: 0902008096
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THẾ ANH
Số thẻ: 133130272
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Japanese
Email: takeshi2209@gmail.com
Điện thoại: 0936466643
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ANH VƯƠNG
Số thẻ: 133190355
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0942558896
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẠCH
Số thẻ: 258190136
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: huubach0905@gmail.com
Điện thoại: 0903788750
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VÕ VĂN HẦU
Số thẻ: 183100113
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0984795369
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Số thẻ: 277240295
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: phongveletran@gmail.com
Điện thoại: 0978748269
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Số thẻ: 177240195
Ngày hết hạn: 10/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email: nthanh1903@gmail.com
Điện thoại: 0934339493
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH
Số thẻ: 164100105
Ngày hết hạn: 09/07/2029
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English, French, French
Email: hoanganhpktour@gmail.com
Điện thoại: 0976144977
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Công Nghĩa
Số thẻ: 177240192
Ngày hết hạn: 09/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: Korean, Korean
Email: nguyencongnghia111@gmail.com
Điện thoại: 0969520533
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Số thẻ: 177240193
Ngày hết hạn: 09/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: Korean
Email: nguyentrongphuc28102008@gmail.com
Điện thoại: 0938425093
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Tấn Quyền
Số thẻ: 177240194
Ngày hết hạn: 09/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: English
Email: bambooadventuretour@gmail.com
Điện thoại: 0935525909
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến
Số thẻ: 124100115
Ngày hết hạn: 08/07/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email: fxnguyenchien@gmail,com
Điện thoại: 0985452626