Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HOÀI
Số thẻ: 145180234
Ngày hết hạn: 20/09/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: beeblack1310@gmail.com
Điện thoại: 0899870445
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIANG
Số thẻ: 210230137
Ngày hết hạn: 20/09/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0387608286
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH
Số thẻ: 245230252
Ngày hết hạn: 20/09/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: trinhdhvn@gmail.com
Điện thoại: 0829606888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Quàng Thị Thu Vân
Số thẻ: 211230125
Ngày hết hạn: 19/09/2028
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0336739002
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Quàng Thị Hương Giang
Số thẻ: 211230126
Ngày hết hạn: 19/09/2028
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0332656987
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Huỳnh Minh Tuấn
Số thẻ: 286230193
Ngày hết hạn: 19/09/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ:
Email: huyminhtuan99@gmail.com
Điện thoại: 0377753116
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN THÀNH
Số thẻ: 131150296
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ: English, English
Email: tuanchaupearlisle@gmail.com
Điện thoại: 0904468246
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THUẬN
Số thẻ: 192180319
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email: michelnguyen1809@gmail.com
Điện thoại: 0909.676.990
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ THANH
Số thẻ: 292190753
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hathanhthanh160996@gmail.com
Điện thoại: 0948.698.879
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG THÙY MINH TRANG
Số thẻ: 192230483
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: ngantranghoavoan@gmail.com
Điện thoại: 0836.868.768
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: QUAN CẢNH LƯƠNG
Số thẻ: 192230484
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: quancanhluong2003@yahoo.com
Điện thoại: 0376.800.749
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC NHỊ
Số thẻ: 292231219
Ngày hết hạn: 18/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ptngocnhi1506@gmail.com
Điện thoại: 0911.664.354
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 138180154
Ngày hết hạn: 16/09/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0963917685
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Phương
Số thẻ: 124230356
Ngày hết hạn: 16/09/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email: 123lacloi123@gmail.com
Điện thoại: 0899264270
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TRUNG
Số thẻ: 174180112
Ngày hết hạn: 13/09/2028
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ: English, English
Email: quangtrung_7579@yahoo.com
Điện thoại: 0903555582