Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Khuất Thị Thái
Số thẻ: 111240123
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0949317729
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Giàng A Cháy
Số thẻ: 215230175
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0815730290
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Khang A Chơ
Số thẻ: 215240176
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0969967765
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ VÂN ANH
Số thẻ: 124240367
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Korean, Korean
Email:
Điện thoại: 0916927791
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THẮNG
Số thẻ: 224240215
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: quangthangtravelbg@gmail.com
Điện thoại: 0901111992
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ THỊ THU TRANG
Số thẻ: 224240216
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: tthutrang25012001@gmail.com
Điện thoại: 0398038042
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Minh Trường
Số thẻ: 238240475
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0354751111
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LỮ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 236240235
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: chonluahay2009@gmail.com
Điện thoại: 0982698383
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Cao Nam Dương
Số thẻ: 238240472
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Bá Ngà
Số thẻ: 238240473
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988283018
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Hồng Dũng
Số thẻ: 238240474
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919548636
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Duyên Thương
Số thẻ: 138240213
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0787307866
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHU TÂM SON
Số thẻ: 133190352
Ngày hết hạn: 15/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese, Chinese
Email:
Điện thoại: 0569281965
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM
Số thẻ: 233190132
Ngày hết hạn: 15/04/2029
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email: tam.phhy@gmail.com
Điện thoại: 0973467798
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
Số thẻ: 275130199
Ngày hết hạn: 15/04/2029
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: hoanganh1783@gmail.com
Điện thoại: 0908.447 255