Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Ngô Trần Ngọc Quốc
Số thẻ: 272220165
Ngày hết hạn: 27/09/2027
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: tranquoccoltd@gmail.com
Điện thoại: 0974888999
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Quốc Thịnh
Số thẻ: 272220166
Ngày hết hạn: 27/09/2027
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0938884584
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Võ Thanh Tùng
Số thẻ: 272220167
Ngày hết hạn: 27/09/2027
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: vophamthanhtung@gmail.com
Điện thoại: 0888655252
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Công Nghĩa
Số thẻ: 138220190
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0973593362
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Tài Linh
Số thẻ: 138220191
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0378960883
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Dương Thị Hằng
Số thẻ: 138220192
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: duongthihang1995@gmail.com
Điện thoại: 0968264990
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đỗ Ngọc Bích
Số thẻ: 138220193
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: dongocbich1998@gmail.com
Điện thoại: 0394069786
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Số thẻ: 138220194
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: Toanvan25021992@gmail.com
Điện thoại: 0333275805
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đoàn Thị Hà
Số thẻ: 138220195
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email: Doanha.qn94@gmail.com
Điện thoại: 0388118883
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ
Số thẻ: 138220196
Ngày hết hạn: 23/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email: Vuvann1989@gmail.com
Điện thoại: 0934288654
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH HIẾU NGHĨA
Số thẻ: 192220442
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: dhnghia84@gmail.com
Điện thoại: 0919584521
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM VĂN ÚT
Số thẻ: 292221052
Ngày hết hạn: 22/09/2027
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: utpham0306@gmail.com
Điện thoại: 0905731613
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH SÁU
Số thẻ: 245220237
Ngày hết hạn: 21/09/2027
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthanhsau95@gmail.com
Điện thoại: 0357271191
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯ VŨ LUÂN
Số thẻ: 275220365
Ngày hết hạn: 21/09/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vuluan9970@gmail.com
Điện thoại: 0888.009 047
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ ĐỨC ANH
Số thẻ: 275220364
Ngày hết hạn: 16/09/2027
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: dklosc1@gmail.com
Điện thoại: 0784.252 002