Công văn số 867/TCDL-LH về Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV
Cập nhật:12/07/2018 11:06:30
Ngày 06/7/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 867/TCDL - LH về Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV

Chi tiết trong File đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch