Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27 - 02 - 2014
Cập nhật:03/03/2014 08:54:02
Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27/02/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm: 

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_154_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch