Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Cập nhật:28/08/2019 10:11:20
Địa chỉ: Km 5 - Đường Camly - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.554.913
Fax: 0633.532.739
Website: dtc.edu.vn
Số công văn ủy quyền: 1541/TCDL-LH
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch