Đại học Cần Thơ
Cập nhật:19/10/2018 08:21:19
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (292) 3832663
Fax: (292) 3838474
Số công văn ủy quyền: 1385/TCDL-LH
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch