Trường Cao đẳng Duyên Hải
Cập nhật:28/11/2020 10:39:23
Địa chỉ: 156/109 Trường chinh, P. Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 18000054
Fax: (0225) 3778225
Số công văn ủy quyền: