Tạo tài khoản mới

Đã có tài khoản? Đăng nhập


Thông tin đăng nhập

Mật khẩu gồm ký tự chữ thường,chữ hoa, số và tối tiểu 6 ký tự
Mật khẩu gồm ký tự chữ thường,chữ hoa, số và tối tiểu 6 ký tự
Thông tin cá nhân

Đây là phần đăng ký tạo tài khoản vào website www.huongdanvien.vn dành cho hướng dẫn viên du lịch. Sau khi đăng ký hướng dẫn viên có thể tra cứu thông tin cá nhân của mình trên hệ thống và cập nhật thông tin về hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc thông tin hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa theo Luật Du lịch. Hướng dẫn viên du lịch sử dụng website www.huongdanvien.vn đăng tải thông tin phải đảm bảo tính chân thực của thông tin đưa lên và chịu mọi trách nhiệm về thông tin đó.
* Trường bắt buộc phải có thông tin
Mọi thông tin liên quan đến đăng ký, đăng nhập xin vui lòng liên hệ thông qua email: huongdanvien@vietnamtourism.gov.vn