Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Tô Ngọc Lập
Số thẻ: 238230470
Ngày hết hạn: 18/12/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949140708
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Nga
Số thẻ: 186230191
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ: English, English
Email: ngankt@vlute.edu.vn
Điện thoại: 0936065388
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Phong Thảo
Số thẻ: 186230192
Ngày hết hạn: 07/12/2028
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Ngoại ngữ: English, English
Email: tpthao1009@gmail.com
Điện thoại: 0763803127
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN XUÂN VINH
Số thẻ: 275230383
Ngày hết hạn: 05/12/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vinhthtd1976@gmail.come
Điện thoại: 0328.365 555
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN HÙNG
Số thẻ: 145230302
Ngày hết hạn: 04/12/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: hung9969@gmail.com
Điện thoại: 0905129969
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN NGUYỄN THÀNH TRUNG
Số thẻ: 158230169
Ngày hết hạn: 01/12/2028
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English, English, English
Email: ngngthtrung13@gmail.com
Điện thoại: 0377308447
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO VĂN THỨ
Số thẻ: 133120251
Ngày hết hạn: 30/11/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 03213972566
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO VĂN TRƯỞNG
Số thẻ: 133150315
Ngày hết hạn: 30/11/2028
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English, English
Email:
Điện thoại: 0974005141
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN NHẬT TIẾN
Số thẻ: 183230166
Ngày hết hạn: 30/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0939930879
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ KIM TUYỀN
Số thẻ: 283230270
Ngày hết hạn: 30/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: ltkimtuyen97@gmail.com
Điện thoại: 0965553542
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG THANH LOAN
Số thẻ: 231180051
Ngày hết hạn: 29/11/2028
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: thanhloanptour@gmail.com
Điện thoại: 0904316034
Thẻ Nội địa
Họ và tên: SA BÁ NHẬT
Số thẻ: 214230102
Ngày hết hạn: 29/11/2028
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: sanhat2002@gmail.com
Điện thoại: 0354896232
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN QUANG QUYẾT
Số thẻ: 110120198
Ngày hết hạn: 28/11/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: quyetq26@gmail.com
Điện thoại: 0974251818
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHUYẾN
Số thẻ: 210230147
Ngày hết hạn: 28/11/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0934523524
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG NGUYỄN MINH TÂM
Số thẻ: 183230165
Ngày hết hạn: 28/11/2028
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: tammytruongminh@gmail.com
Điện thoại: 0886187979