Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Lê Thị Minh Anh
Số thẻ: 138240214
Ngày hết hạn: 24/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0866958859
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI MINH HUỆ
Số thẻ: 225190172
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0383688988
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trần Minh Trường
Số thẻ: 238240475
Ngày hết hạn: 17/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0354751111
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Cao Nam Dương
Số thẻ: 238240472
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Bá Ngà
Số thẻ: 238240473
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988283018
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Hồng Dũng
Số thẻ: 238240474
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919548636
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Duyên Thương
Số thẻ: 138240213
Ngày hết hạn: 16/04/2029
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0787307866
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Mai Phước Toàn
Số thẻ: 277240292
Ngày hết hạn: 12/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: nguyenmaiphuoctoan@gmail.com
Điện thoại: 0583652167
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Cao Nhơn
Số thẻ: 145190243
Ngày hết hạn: 11/04/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai, Thai
Email: trancaonhon11@gmail.com
Điện thoại: 0916712184
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Quách Thị Hoài Bảo Khánh
Số thẻ: 277240290
Ngày hết hạn: 11/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: baokhanh282001@gmail.com
Điện thoại: 0933457705
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Bùi Phạm Cẩm Vi
Số thẻ: 277240291
Ngày hết hạn: 11/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: camvi0411@gmail.com
Điện thoại: 0366449647
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SÁU
Số thẻ: 177190171
Ngày hết hạn: 10/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ: Russian, Russian
Email:
Điện thoại: 0913172968
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thành Nhân
Số thẻ: 274240226
Ngày hết hạn: 10/04/2029
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email: nhannguyen090902@gmail.com
Điện thoại: 0386975697
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU TƯƠNG LAI
Số thẻ: 296240203
Ngày hết hạn: 10/04/2029
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944888027
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Xuân Diệu
Số thẻ: 251240205
Ngày hết hạn: 09/04/2029
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ:
Email: lethixuandieu4@gmail.com
Điện thoại: 0338875583