Liên Hệ

Cập nhật:25/07/2023 15:34:36

CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3942 3760

Fax: (84-24) 3942 4115

Phòng Quản lý lữ hành:

Điện thoại: 024 3942 3760 / máy lẻ 180