Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: LƯƠNG THỊ CHANH
Số thẻ: 310230105
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0359503829
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ CHA
Số thẻ: 310230104
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962329795
Thẻ
Họ và tên: VÀNG A CHA
Số thẻ: 310230103
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0975689544
Thẻ
Họ và tên: THÀO THỊ BÂU
Số thẻ: 310230102
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0333114046
Thẻ
Họ và tên: GIÀNG THỊ BÂU
Số thẻ: 310230101
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0395002192
Thẻ
Họ và tên: Ma Thị Thúy Mơ
Số thẻ: 306230142
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ: English
Email: Mttmbk95@gmail.co
Điện thoại: 0944538689
Thẻ
Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy
Số thẻ: 306230143
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: lethhuthuy1613@gmail.com
Điện thoại: 0372099866
Thẻ
Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt
Số thẻ: 306230145
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: hoangthinguyetctxh@gmail.com
Điện thoại: 0969841774
Thẻ
Họ và tên: K'Tông
Số thẻ: 367220101
Nơi cấp thẻ: Đắc Nông
Ngoại ngữ:
Email: tongk836@gmail.com
Điện thoại: 0377046219
Thẻ
Họ và tên: HUỲNH VĂN HÙNG
Số thẻ: 377220118
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: hungcondaopark@gmail.com
Điện thoại: 0918429739
Thẻ
Họ và tên: Đinh Thị Uyên
Số thẻ: 377220119
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: dinhhuyenlinh@gmail.com
Điện thoại: 0367982611
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Số thẻ: 377220121
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthithuthao.dlsg@gmail.com
Điện thoại: 0342207176
Thẻ
Họ và tên: Đinh Thị Lanh
Số thẻ: 377220122
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0363737789
Thẻ
Họ và tên: Đoàn Đặng Thiện Nhã
Số thẻ: 377230123
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: nhadoandangthien@gmail.com
Điện thoại: 0965072085
Thẻ
Họ và tên: Trần Công Hào
Số thẻ: 377230124
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: daongoccondao@gmail.com
Điện thoại: 0339878719