Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: ĐẶNG TẤN LỘC
Số thẻ: 396230111
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0948083380
Thẻ
Họ và tên: LƯỜNG THỊ OANH
Số thẻ: 314240001
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: luongoanh1616@gmail.com
Điện thoại: 0943618658
Thẻ
Họ và tên: Lục Thị Nga
Số thẻ: 306230147
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: lucngatđbk@gmail.com
Điện thoại: 0966019313
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huệ
Số thẻ: 317240181
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Đào Nhật Tân
Số thẻ: 317240182
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Diệu Linh
Số thẻ: 317240183
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Hoàng Thị Hường
Số thẻ: 317240184
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Số thẻ: 317240185
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Số thẻ: 317240186
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hằng
Số thẻ: 317240187
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thư
Số thẻ: 317240188
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Phương Linh
Số thẻ: 317240189
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Vũ Mai Phương
Số thẻ: 317240190
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Bùi Thị Mân
Số thẻ: 317240191
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: Xa Thị Huệ
Số thẻ: 317240192
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: